Hibe Programı Bilgilendirme Günleri

İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı, Türkiye’de yerel ve bölgesel düzeyde iklim değişikliğine uyum eylemlerinin uygulanmasını desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı, toplumların dirençliliğini artırmayı, doğal kaynaklar ve ekosistemlerin korunmasını geliştirmeyi, etkilenebilir sosyal kesimlerin, kentlerin ve ekonomik sektörlerin uyum kapasitelerini artırmayı hedeflemektedir.  İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı, Türkiye’de ve AB’de belediyeler, bölge ve il müdürlükleri, bölgesel kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları/merkezleri, toplum temelli kuruluşlar, odalar, birlikler ve aynı zamanda etkilenebilir toplumlara/yerlere hitap etmektedir.

İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı Bilgilendirme Günleri 23-26-28-30 Ekim ile 2-4-6 Kasım 2020 tarihlerinde dijital platform üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 2-6 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleşen eğitimlere İngilizce çeviri desteği sağlandı.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Sn. M. Bülent Üncü,  İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanı Sn. Orhan Solak ile Yerel İklim Değişikliği Politikaları Şube Müdürü Sn. Çiğdem Tuğaç, Avrupa Birliği Mali Yardımları Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürü Sn. M. Yunus İnan ile Sözleşme Uzmanı Sn. Yeliz Öymen, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Sektör Temsilcisi Sn. Alper Acar ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Sn. Nuri Özbağdatlı, Proje Yönetici Sn. Diren Ertekin ile Hibe Yönetici Sn. Ömer Öztürk açılış konuşmalarıyla başlayan Hibe Bilgilendirme Günleri, hibe programının tanıtımı, proje teklifi hazırlama süreci, toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması ve ilgili soruların cevaplanması gündemiyle 7 gün boyunca devam etti.

Hibe Bilgilendirme Günleri’ne proje tarafları haricinde, 653 kadın ve 593 erkek olmak üzere toplam 1246 kişi katıldı. Eğitimler boyunca katılımcıların 500’e yakın sorusu cevaplandı. Bilgilendirme Günlerine belediyeler, birlik ve kooperatifler, kalkınma ajansları, odalar, OSB’ler, özel sektör, STK’lar, üniversiteler, yerel yönetimler ve diğer kurum ve kuruluşlardan ilgili temsilciler katıldı.

Eğitim sonunda katılımcılara uygulanan değerlendirme anketinde katılımcıların %94’i eğitimin ardından, AB projeleri hazırlama konusundaki bilgi seviyelerinin ortalamanın üzerine çıktığını, katılımcıların yarısından fazlası eğitimlerden beklentilerinin karşılandığını belirtti.

İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı’nın çağrısı 14 Ekim 2020 tarihinde yapılmış olup,  28 Aralık 2020 itibari ile başvuru süreci tamamlanmıştır.

Hibe Bilgilendirme Günleri’ne aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Hibe Bilgilendirme Günleri

Grant Info Days


logo-cevre-ve-sehircilik-bakanligi-tr
logo-esop-tr
logo-undp-en

“Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal desteği ile hazırlanmıştır.
İçeriği UNDP’nin sorumluluğundadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmayabilir.”