Hibe Programı

İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı Başvuruları 28 Aralık itibariyle tamamlandı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmekte olan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye’de İklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı” uygulanacaktır. Programın, çağrısı 14 Ekim 2020 tarihinde yapılmış olup,  28 Aralık 2020 itibari ile tamamlanmıştır. Proje başvuruları ingilizce olarak yapılmıştır.

Programın küresel amacı; Türkiye’de iklim değişikliğine uyumun iyileştirilmesi; özel amacı ise toplulukların ve şehirlerin dayanıklılığını artırmak, doğal kaynakları ve ekosistemleri korumak ve etkilenebilir ekonomik sektörlerin uyum kapasitesini artırmaktır.

Programın öncelikleri ise şu şekildedir;

 • Öncelik 1: Yerel iklim proje planlarının ve stratejilerinin geliştirilmesi ve/veya karar verme araçlarının hazırlanması
  (modelleme, etki ve etkilenebilirlik analizi, vb.),
 • Öncelik 2: İklim değişikliğiyle ilgili risklerden kaçınmak ve bunlara maruz kalmayı azaltmak
  (su kıtlığı, kuraklık, orman yangınları, seller, aşırı hava olayları vb.),
 • Öncelik 3: İklim değişikliğinden etkilenen sektörlerin dayanıklılığının artırılması, ve
 • Öncelik 4: İklim değişikliğine uyum yenilikçi teknolojilerin ve sistemlerinin oluşturulması ve/veya uygulanması için
  Türkiye ve/veya AB’deki kuruluşlar ve şehirler arasında adaptasyon bilgi ve deneyimi alışverişini artırılmasıdır.

Program çerçevesinde detaylı bilgiye ve Başvuru Rehberi’ne, aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://mis.csb.gov.tr/

https://webgate.ec.europa.eu/

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.800.000 Avro’dur. Program iki ayrı grup (lot) üzerinden uygulanacak olup, gruplara dair detay bilgilere aşağıda yer verilmektedir:

1. Grup için: Lot 1
Toplam Bütçe:2.500.000 Avro
Bütçe Aralığı:50.000 Avro - 150.000 Avro
Uygun Hibe Oranı:%50 - %90
Uygun Başvuru Adayları:
 • Sivil Toplum Kuruluşları (dernek ve vakıf vb.)
 • Belediyeler
 • Yerel Yönetimler (Bölge veya İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Valilik vb.)
 • Üniversiteler veya Araştırma Kurumları / Merkezleri
 • Kalkınma Ajansları
 • Kar Amacı Gütmeyen Sendikalar, Kooperatifler
 • Odalar, Meslek Kuruluşları gibi Yerel Düzeyde İşletmeleri ve Özel Sektörü Temsil Eden Kuruluşlar
Proje Süresi:12-18 ay
2. Grup için: Lot 2
Toplam Bütçe:4.300.000 Avro
Bütçe Aralığı:150.000 Avro -450.000 Avro
Uygun Hibe Oranı:%50 - %90
Uygun Başvuru Adayları:
 • Belediyeler
 • Yerel Yönetimler (Bölge veya İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Valilik vb.)
 • Üniversiteler veya Araştırma Kurumları / Merkezleri
Proje Süresi:12-18 ay
logo-cevre-ve-sehircilik-bakanligi-tr
logo-esop-tr
logo-undp-en

“Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal desteği ile hazırlanmıştır.
İçeriği UNDP’nin sorumluluğundadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmayabilir.”